Heffingskorting - "Rozłąkowe"

„ROZŁĄKOWE”

Jest to słowo budzące wiele nieścisłości wśród Polaków pracujących w Holandii. Polscy płatnicy podatków w Królestwie Niderlandów często myślą, że jest to dodatkowe źródło, z którego można się starać o pieniądze. NIC BARDZIEJ BŁĘDNEGO.
Nie można otrzymać więcej z holenderskiego Urzędu Skarbowego niż się tam wpłaciło.

O "Rozłąkowe" można się starać do 5 lat wstecz

Komu nie należy się „Rozłąkowe” i dlaczego?

 • Osoby które przebywały długo w Holandii i uzyskiwały stosunkowo niskie dochody (często bywały w Polsce, pracowały w niepełnym wymiarze czasu, itp.) z reguły otrzymają zwrot całego zapłaconego podatku. W tym przypadku nie ma mowy o „Rozłąkowym” ponieważ nie można odzyskać z Urzędu Skarbowego (Belastingdienst) więcej niż się jemu zapłaciło.
 • Osoby, które przebywały krótko w Holandii, a miały wysokie dochody w tym kraju płaciły z reguły wysokie podatki ale w stosunku do całego roku podatkowego uzyskały średnio niskie dochody, otrzymują z reguły cały zwrot zapłaconego podatku. W tym przypadku nie ma mowy o „Rozłąkowym” ponieważ nie można odzyskać z Urzędu Skarbowego (Belastingdienst) więcej niż się jemu zapłaciło.

Komu WIĘC należy się więc „Rozłąkowe” i dlaczego?

„Rozłąkowe” należy się jedynie tym osobom, które drogą tradycyjną nie uzyskują całego zwrotu z podatku dochodowego.

Reguła jest jedna – czym większy dochód brutto (Loon loonbelasting/volksverzekeringen) tym na mniejszy zwrot z podatku możesz liczyć, więc w ramach rekompensaty część zapłaconego przez Ciebie podatku – którego nie odzyskasz w tradycyjny sposób – bo miałeś wysokie dochody – uzyskać może osoba, która jest Twoim „Partnerem Fiskalnym”.

Jeżeli Twój dochód brutto (Loon loonbelasting/volksverzekeringen) był stosunkowo wysoki – czasami mowa jest o kwocie powyżej 10 000 Euro, czasami powyżej 14 000 Euro – zależy to od stosunku między pozycjami z Twojego JAAROPGAVE (1. Loon loonbelasting/volksverzekeringen, 2.ingehouden loonbelasting/premie volksverzekering a 3. verrekende arbeidskorting) możesz liczyć na „Rozłąkowe“.

Właściwie na „Rozłąkowe” liczyć może osoba, która w myśl holenderskiego prawa jest Twoim „Partnerem Fiskalnym”.

Partner fiskalny

Jeżeli masz męża/żonę stać się może ona/on automatycznie Twoim "Partnerem Fiskalnym".

Jeżeli jesteś stanu wolnego Twoim "Partnerem Fiskalnym" stać się może osoba, która spełnia następujące warunki:

 • Osoba ta zameldowana jest/była pod tym samym adresem przez przynajmniej 6 miesięcy w danym roku podatkowym co Ty – tzn. jeżeli pracowałeś np. w 2007 roku w Holandii, a w Polsce zameldowany byłeś pod jednym adresem z kimś (ojciec, matka, siostra, brat, dziewczyna, chłopak nawet kolega czy koleżanka).
 • Ty i twój "Partner Fiskalny" musicie mieć minimum 18 lat w danym roku podatkowym - tzn. jeżeli pracowałeś w Holandii w roku 2007 i aby wskazać kogoś jako "Partnera Fiskalnego" musiałeś mieć w 2007 roku przynajmniej 18 lat, Twój "Partner Fiskalny" również. Jeżeli Twoim "Partnerem Fiskalnym" staje się ojciec, matka, Twoje dziecko to wymogiem jest to byście oboje mieli w danym roku podatkowym minimum 28 lat.
 • Dochód Twojego „Partnera Fiskalnego” – nie ważne czy jesteście małżeństwem, rodzeństwem czy też parą – musi być mniejszy niż około 6 500 Euro w roku 2008 (w 2007 roku – około 6 000 Euro).

Warunkiem zdobycia „Rozłąkowego” jest uzyskanie w holenderskim Urzędzie Skarbowym (Belastingdienst) numeru SOFI dla Twojego „Partnera Fiskalnego”. Maksymalny czas oczekiwania to 18 miesięcy – od momentu złożenia wniosku, lecz jeżeli „Partner Fiskalny” nie posiada SOFI czas się wydłuża – najpierw należy zdobyć numer SOFI.

Ile „Rozłąkowego” możesz uzyskać???

Jest to kwota między teoretycznym minimalnym 1 Euro a maksymalnym:

 • 2006 rok – 1 990 Euro
 • 2007 rok – 2 043 Euro
 • 2008 rok – 2 074 Euro
 • 2009 rok – 2 007 Euro

W praktyce wygląda to tak:

 • Pan Tomasz K. W 2008 roku zarobił brutto 6 529 Euro. Z jego wypłaty potrącono 941 Euro podatku. Kwota zwrotu z podatku wyniesie więc 941 Euro. W tym przypadku nie ma mowy o „Rozłąkowym” ponieważ odzyskano cały podatek.
 • Pan Janusz S. pracując w Holandii w roku 2008 zarobił brutto 16 667 Euro, z czego 3 396 Euro odprowadzono podatku. Normalnym trybem otrzyma 1027 Euro zwrotu. W Urzędzie Skarbowym pozostało więc 2 369 Euro z jego podatku. W tym przypadku jest możliwość zastosowania opcji „Rozłąkowe”, w związku z tym Pan Janusz może otrzymać do 2 074 Euro. Kwota 295 Euro pozostaje w Urzędzie Skarbowym i nie ma możliwości jej wykorzystania.

Dokumenty

W przypadku małżeństw:

 • ksero Europejskiego Aktu Małżeństwa – nabyć można w Urzędzie Stanu Cywilnego, względnie tradycyjny odpis Aktu Zawarcia Małżeństwa
 • ksero dowodu osobistego żony i męża lub paszportów
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wspólnym zameldowaniu na wysłanym przez nas formularzu. Jeżeli urzędnicy nie chcą wypełnić tego dokumentu, dostarczyć należy zaświadczenie na urzędowym formularzu

W przypadku „niemałżeństw”:

 • ksero Aktu Urodzenia
 • ksero dowodu osobistego osoby pracującej w Holandii oraz „Partnera Fiskalnego”
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wspólnym zameldowaniu na wysłanym przez nas formularzu. Jeżeli urzędnicy nie chcą wypełnić tego dokumentu, dostarczyć należy zaświadczenie na urzędowym formularzu

Zawsze potrzebne są kserokopie jaaropgave i ksero decyzji holenderskiego urzędu skarbowego (aanslag)!!!