Kinderbijslag - dziecięce

Kinderbijslag

Kinderbijslag jest zasiłkiem wypłacanym przez holenderski Socjale Verzekeringbank (SVB) czyli odpowiednik polskiego ZUS-u. Zasiłek wypłacany jest na utrzymanie własnych dzieci jak i adoptowanych, czy też w sytuacjach gdy jest się prawnym opiekunem.

Wysokość zasiłku:

Zależy od wieku dziecka. Znacznie podwyższeniu ulega gdy dziecko kończy 6 lat, potem ponownie gdy kończy lat 12. Jeżeli dziecko nie mieszka z Państwem z powodu np. poważnego upośledzenia,- wymagającego przebywania w ośrodku pielęgnacyjnym, Kinderbijslag może ulec nawet podwojeniu. Jeżeli Państwa dziecko urodziło się przed 1 stycznia 1995 roku SVB zwraca uwagę na ilość dzieci. Im więcej dzieci Państwo posiadają, tym większy zasiłek na dziecko urodzone przed 1995 rokiem. Kinderbijslag dla dzieci urodzonych od 1 stycznia 1995 roku:

Wiek dziecka:
  • od 0 do 5 lat – 194,99 euro,
  • od 6 do 11 lat – 236,77 euro,
  • od 12 do 17 lat – 278,55 euro.

Jest to kwota na każde dziecko i wypłacana jest kwartalnie. Kinderbijslag dla dzieci urodzonych do 31 grudnia 1994 roku:

  • 1 dziecko – 278,55 euro,
  • 2 dzieci – 313,25 euro,
  • 3 dzieci – 324,81 euro,
  • 4 dzieci – 350,23 euro.

Jest to kwota wypłacana kwartalnie. Zasiłek otrzymuje się kwartalnie i wypłacany jest po zakończeniu się danego kwartału.

Jak otrzymać kinderbijslag?

Dla dzieci urodzonych w Holandii procedura jest łatwa. Dzięki aktowi urodzenia dziecka wydanego przez holenderską gminę, informację otrzymuje również holenderski ZUS czyli SVB. W ciągu 2-4 tygodni od urodzenia dziecka rodzice otrzymują formularze. Gdy na świecie pojawiają się kolejne dzieci SVB automatycznie wylicza nowe kwoty przysługujące rodzicom, o czym informuje ich listownie. W przypadku polskich pracowników, posiadających dzieci w Polsce, należy powiadomić o tym fakcie SVB. Procedura pochłania nieco czasu, gdyż urząd musi sprawdzić dokładnie informacje, wymaga przedstawienia szczegółowych dokumentów (np. wyciągów bankowych, przekazów pieniężnych, itp. z których wynika, że osoba pracująca w Holandii utrzymuje finansowo dziecko, biletów autobusowych/lotniczych świadczących o tym, że ma się kontakt z dziećmi w Polsce, , itp.) Po uzyskaniu Kinderbijslag można ubiegać się w Belastingdienst o kolejny zasiłek o nazwie Kindgebonden budget.