Kindgebonden budget - rodzinne

Kindgebogen budget

Od 1 stycznia 2009 roku wszedł w życie zasiłek o nazwie Kindgebonden budget. Zastąpił on dotychczasowy kindertoeslag. Z reguły nie zachodzi potrzeba by występować z wnioskiem do Belastingu o ten zasiłek. Urząd Skarbowy na podstawie swoich danych oraz informacji holenderskiego ZUS-u sam jest w stanie określić wysokość należnego zasiłku i wypłaca go automatycznie. W przypadku pracowników z Polski nie jest to regułą, gdyż często nie pobierają dodatkowych świadczeń, bądź ich świadomość praw należnych w Holandii jest znikoma. Często holenderskie urzędy posiadają znikomą wiedzę o polskich pracownikach w Holandii, a skoro ci się o zasiłki nie starają, to...... Procedura ze strony Urzędu Skarbowego trwa około 8 tygodni, a wniosek należy złożyć jedynie raz – corocznie jest automatycznie aktualizowany przez Urzą Skarbowy.

Wysokość kindgebonden budget

Jeżeli posiadają Państwo 1 dziecko – maksymalnie do 84 euro miesięcznie. Przy dwóch dzieciach maksymalnie kwota może łącznie wynieść do 110 euro miesięcznie. Przy trójce łączna kwota to 125 euro. Zasiłek wypłacany jest na konto znane Urzędowi Skarbowemu, czyli na te na które wypłacane jest/był zwrot podatku. UWAGA często są to konta firm rozliczających z podatku z Holandii. Zasiłek wypłacany jest pierwszego dnia roboczego po 19 danego miesiąca. Zasiłek wypłacany jest „z góry” na każdy kolejny miesiąc. Zmiany w dochodach mają wpływ na wysokość wypłacanego zasiłku, dlatego należy powiadomić Urząd Skarbowy o tym fakcie, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji zwracania pieniędzy.

Warunki, które należy spełnić:

  • Przynajmniej jednego dziecka, które jest młodsze niż 18 lat.
  • Jedno z rodziców musi pobierać zasiłek wypłacany z Sociale Verzekeringsbank (SVB) o nazwie KINDERBIJSLAG. Jeżeli Państwa dziecko jest w wieku 16-17 lat, a żadne z rodziców nie otrzymuje z SVB KINDERBIJSLAG to muszą być spełnione specjalne warunki by starać się o utrzymanie tego zasiłku (np. samotni rodzice, itp.)
  • Dochód brutto rodziców nie może być wysoki.

Dziecko nie musi mieszkać u rodziców, a rodzice nie muszą być jego rodzicami biologicznymi aby otrzymywać wspomniany zasiłek.

Od kiedy otrzymuje się kindgebonden budget?

Od następnego miesiąca po urodzeniu się bądź adoptowania dziecka. Jeżeli Państwa dziecko urodziło się np. 2 kwietnia zasiłek wypłacany będzie od 1 maja.

Do kiedy otrzymuje się kindgebonden budget?

Do kolejnego miesiąca po uzyskaniu przez Państwa najmłodsze dziecko pełnoletniości. Jeżeli Państwa najmłodsze dziecko 15 sierpnia kończy 18 lat, zasiłek kończy rację bytu 1 października.