Numer SOFI/BSN

Numer SOFI/BSN

Do momentu wprowadzenia w Holandii numeru BSN obywatele (tyczy się osób zarejestrowanych w holenderskich gminach) posiadali jedynie numer SOFI (do dnia 26 listopada 2007). Był on pomyślany w kontekście kontaktów podatnika z Urzędem Skarbowym. Został on po części zastąpiony przez numer BSN. Numery SOFI obywateli Królestwa Niderlandów automatycznie zostały zastąpione przez BSN.
W przypadku pracowników napływowych (np. Polaków) o ile ich cel pobytu w Holandii jest jeden – tzn. zarobkowy, otrzymują oni jedynie numer SOFI. W momencie gdy ich pobyt przemienia się w „osiedlenie”, co w konsekwencji wiąże się z poszerzonym korzystaniem z dóbr tego kraju – dodatki do mieszkania, zasiłki na dzieci, posyłanie dzieci do holenderskich szkół, itp. numer SOFI zostaje zmieniony na BSN

Jak zdobyć numer sofi

Aby uzyskać numer SOFI/BSN wymagane sa nastepujace dokumenty:

  • ksero dowodu osobistego(obustronnie) lub/i paszportu - tak aby widoczny byl adres zameldowania

W celu uzyskania numeru SOFI dla „Partnera Fiskalnego” wymagane są następujące dokumenty:

  • ksero paszportu (strona ze zdjęciem) lub dowodu osobistego (obustronne) - tak aby widoczny był adres zameldowania - „Partnera Fiskalnego”
  • zaświadczenie Biura Meldunkowego Urzędu Miasta/Gminy o wspólnym zameldowaniu „Partnera Fiskalnego” i osoby pracującej w Holandii
  • w przypadku małżeństw – Europejski Akt Małżeństwa – uzyskać go można w Urzędzie Stanu Cywilnego

Dokumenty te należy złożyć w holenderskim Urzędzie Skarbowym.