Progi podatkowe w Holandii

Zobacz ile płacisz podatków i składek ubezpieczenia społecznego w Holandii:

W Holandii występują 4 progi podatkowe. Z reguły w każdym roku zmianie ulega ich wysokość oraz kwota, która kwalifikuje się do danego progu.

Rok 2009 szczegółowo wygląda w sposób następujący:

  • 1 próg - 33,50% (podatek 2,35% plus składka na ubezpieczenie społeczne 31,15%)
  • 2 próg - 42% (podatek 10,85% plus składka na ubezpieczenie społeczne 31,15%)
  • 3 próg - 42% (jedynie podatek w wysokości 42%)
  • 4 próg - 52% (jedynie podatek w wysokości 52%)

Pod pojęciem ubezpieczenie społeczne holenderskie prawo przewiduje następujące potrącenia:

ANW – 1,1% AWBZ – 12,15% AOW – 17,9% Łącznie daje to 31,15%, które płaci każda osoba pracująca w Holandii o zarobkach nie wyższych rocznie niż 32 128 Euro (rok 2009)

Jeżeli Twoje zarobki w 2006 roku wyniosły:

  • 0 - 17 045 Euro – 34,15% (podatek wraz z ubezpieczeniem społecznym) - 17 046 - 30 630 Euro – 41,45% (podatek wraz z ubezpieczeniem społecznym) - 30 631 - 52 227 Euro – 42% (jedynie podatek bez ubezpieczenia) - powyżej 52 228 Euro – 52% (jedynie podatek bez ubezpieczenia)

Jeżeli Twoje zarobki w 2007 roku wyniosły:

  • 0 - 17 318 Euro – 33,65% (podatek wraz z ubezpieczeniem społecznym) - 17 319 - 31 121 Euro – 41,40% (podatek wraz z ubezpieczeniem społecznym) - 31 122 - 53 064 Euro – 42% (jedynie podatek bez ubezpieczenia) - powyżej 53 064 Euro – 52% (jedynie podatek bez ubezpieczenia)

Jeżeli Twoje zarobki w 2008 roku wyniosły:

  • 0 - 17 579 Euro – 33,60% (podatek wraz z ubezpieczeniem społecznym) - 17 580 - 31 589 Euro – 41,85% (podatek wraz z ubezpieczeniem społecznym) - 31 590 - 53 860 Euro – 42% (jedynie podatek bez ubezpieczenia) - powyżej 53 860 Euro – 52% (jedynie podatek bez ubezpieczenia)

Jeżeli Twoje zarobki w 2009 roku wyniosły:

  • 0 - 17 878 Euro – 33,50% (podatek wraz z ubezpieczeniem społecznym) - 17 879 - 32 127 Euro – 42% (podatek wraz z ubezpieczeniem społecznym) - 32 128 - 54 776 Euro – 42% (jedynie podatek bez ubezpieczenia) - powyżej 54 777 Euro – 52% (jedynie podatek bez ubezpieczenia)

Powyższe informacje dotyczą jedynie osób poniżej 65 roku życia. Osób starszych tyczą się inne kwoty.