Zorgtoeslag - dodatek ubezpieczeniowy

Kto może dostać Zorgtoeslag

Każdy, kto chciałby otrzymać dodatek Zorgtoeslag spełniać musi poniższe trzy warunki a mianowicie:

  • Minimalny wiek to 18 lat
  • Dochody nie mogą być wyższe niż: Rok 2009 - 32,502 Euro rocznie bądź 47,880 Euro gdy klient mieszka z kimś.
    Rok 2008 - 29.069 (samotny) bądź 47.520 Euro (z kimś).
    Rok 2007 - 26.071 (samotny) bądź 41.880 Euro (z kimś).

Do dochodów zalicza się również ewentualne dochody z zagranicy, które nie są opodatkowane w Holandii.

  • Wymagane jest posiadanie holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego (zorgverzekering) albo opłacanie składek "College voor zorgverzekeringen (CVZ)".

Gdy klient opłaca składki na CVZ: koszty opieki nie mogą być za niskie w kraju pochodzenia "woonlandfactor".
Jeżeli wykupiłeś ubezpieczenie w Polsce a ma ona taki sam zakres usług jak ubezpieczenie, które wykupiłbyś w Holandii – możesz też starać się o ten dodatek.

Holenderskie obywatelstwo

Klient musi posiadać obywatelstwo holenderskie albo pozwolenie na pobyt. Tyczy się to również "Partnera Fiskalnego". Jednakże nie każdy legalny pobyt w Holandii daje prawo do Zorgtoeslag. W niektórych przypadkach można otrzymać Zorgtoeslag gdy klient nie posiada holenderskiego obywatelstwa. Klient musi spełniać jeden z następujących warunków:

Pracować w Holandii, albo otrzymywać holenderską rentę, holenderski zasiłek dla bezrobotnych.Być członkiem rodziny kogoś, kto pracuje w Holandii / pobiera rentę holenderską / pobiera holenderski zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli "Partner Fiskalny" nie jest ubezpieczony w Holandii istnieje możliwość ubiegania się dla niego o "Zorgtoeslag". Musi być spełniony następujący warunek: Partner Fiskalny ma prawo do świadczeń socjalnych w kraju ojczystym(woonlandpakket). Tyczy się to również dzieci uczących się,/studiujących (powyżej 18 roku życia). Nie wymagane jest zamieszkanie w Holandii.

Wysokość Zorgtoeslag

Maksymalna wysokość to 57 Euro miesięcznie dla osób samotnie mieszkających. Dla par do 121 Euro miesięcznie.

Terminy

O Zorgtoeslag za 2008 można ubiegać się do 1 kwietnia 2009. Za lata wcześniejsze 2006, 2007 - jedynie jeżeli klient albo jego "Partner Fiskalny" miał zwłokę z tytułu podatku dochodowego za dany rok. W takim wypadku o Zorgtoeslag można ubiegać się do momentu zrealizowania rozliczenia. Reguła ta tyczy się również "Partnera Fiskalnego" - tzn. gdy miał zwłokę związaną z rozliczeniem podatku.

Procedura

W przeciągu 8 tygodni klient otrzymuje informacje z Urzędu o wysokości Zorgtoeslag "Voorschotbeschikking". Od tego momentu otrzymuje się dodatek Jest on wyliczony w przybliżeniu - dlatego na początku każdego nowego roku otrzymuje się dokładne wyliczenie - co oznaczać może, że wymagane będzie zwrot nadpłaconego dodatku.

Około 20 - tego każdego miesiąca otrzymuje się Zorgtoeslag na każdy następny miesiąc .
W przypadku gdy klient dosyła Urzędowi zmiany dotyczące uzyskiwanych dochodów otrzymuje nowe wyliczenie. Ważne jest by wszelkie zmiany w wysokości zarobków dostarczać Urzędowi.
Pod koniec roku kalendarzowego otrzymuje się automatycznie prognozę na kolejny rok "Voorschotbeschikking". Więc ponowna procedura nie jest wymagana.

Klient otrzymuje definitywne wyliczenie dodatku "beschikking Definitieve berekening" za rok miniony. Oznaczać to może częściowy zwrot zbyt wysokiego dodatku. Pracodawca nie ma (tak jak w Polsce) obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. Od dnia 1 stycznia 2006 r. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkiem każdej osoby zameldowanej w Holandii.

Zorgtoeslag można otrzymać na dwa sposoby:

  • Z „dołu” – kiedy będziesz rozliczać podatek np. za 2007 rok – w 2008. Jest to metoda bezpieczna dla Ciebie w przypadku - jeżeli pracowałeś w Holandii sezonowo a nie przez cały rok np. 2007 r.
  • Z „góry” – po wypełnieniu stosownych formularzy lub po przesłaniu ich drogą elektroniczną zaraz na początku roku ( często robią to pracodawcy w Twoim imieniu. Belastingdienst ( holenderski fiskus ) co miesiąc zaliczkowo wypłaci Ci po 37 Euro ( stawka w 2007 r.) na Twoje konto bankowe lub konto pracodawcy ( jeżeli tak zdecydowałeś ). Jeśli natomiast okaże się, że nie pracowałeś 12 miesięcy tylko kilka miesięcy w roku ( np.2007r. ) za każdy miesiąc kiedy pobrałeś zaliczkę 37 Euro do której nie miałeś prawa będziesz musiał ją zwrócić holenderskiemu fiskusowi. Otrzymasz w tym celu „czek” do zapłaty np. 111 Euro.