Zwrot podatku dochodowego z Holandii

ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO

O zwrot podatku dochodowego może ubiegać się każdy, kto przepracował choćby jeden dzień w Holandii. Minimalna kwota zwrotu podatku za rok 2008 to 13 Euro. Aby skorzystać z tej możliwości musisz posiadać JAAROPGAVE – czyli kartę podatkową, którą otrzymuje się od pracodawcy.

Pracowałeś cały rok podatkowy u jednego pracodawcy – powinien wystawić Tobie jeden JAAROPGAVE. Miałeś ich kilku – od każdego z reguły po jednym.

Co oznaczają poszczególne pozycje z JAAROPGAVE?

LOON lub LOON VOOR LOONBELASTING lub PREMIE VV lub FISCAAL LOON
- dochód brutto

INGEHOUDEN LOONBELASTING lub PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN lub LOONHEFFING lub INGEHOUDEN LOONHEFFING lub LOONBELASTING/PREMIE V.V.
- zaliczka pobrana na poczet podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego

VERREKENDE ARBEIDSKORTING
- tzw. kwota wolna od podatku

INGEHOUDEN BIJDRAGE ZORGVERZEKERINGSWET lub PREMIE ZIEKENFONDS
- pobrane zaliczki na poczet ubezpieczenia społecznego

LOON ZORGVERZEKERINGSWET
- dochód po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne