Zwrot podatku z Holandii

Aby starać się o zwrot podaku dochodowego z Holandii, proponujemy dwie metody:

Metoda pierwsza (samodzielna):

1. Krok:

Wystarczy pobrać formularz.

2. Krok:

Formularz należy, wypełnić według załączonej w nim instrukcji, podpisać się, dołączyć swój Jaaropgave i odesłać do nas na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail (Urząd w Holandii akceptuje kopie dokumentów, dlatego można odesłać nam kserokopie lub skany).

Metoda druga (tradycyjna):

1. Krok:

Należy zgłosić się do nas poprzez wybraną formę kontaktu (telefon, e-mail, Gadu-Gadu) z prośbą o wysłanie kompletnego formularza potrzebnego do zwrotu podatku z Holandii.

2. Krok:

My odsyłamy kompletny formularz wraz z umową i instrukcją wypełnienia na podany adres korespondencyjny lub na adres e-mail.

3. Krok:

Formularz wydrukować, wypełnić według instrukcji, podpisać, dołączyć swój Jaaropgave i odesłać na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail (Urząd w Holandii akceptuje kopie dokumentów, dlatego można odesłać nam kserokopie lub skany).

____________________________________________________________________________

W momencie, w którym dostajemy całość wypełnionych i podpisanych dokumentów wraz z kartą podatkową czyli Jaaropgave, Twoja rola już się kończy. My automatycznie składamy w Twoim imieniu zeznanie podatkowe w Belastingdienst (robimy to od ręki, gdyż zeznania składane są elektronicznie) i od tego momentu pozostaje czekać na decyzję Urzędu w Holandii.

Masz wątpliwości?
Prosimy o kontakt.